курс категория С

Характеристики и цена за шофьорски курс категория Ц

Категориите шофьорски курсове на територията на страната се делят на две основни групи – любителски и професионални. Към любителските спадат тези за мотоциклети и най-известната сред шофьорите категория В.  професионалните шофьорски курсове са доста популярни, тъй като те са една възможност да получите квалификация, която да се превърне във ваша професия и добър източник на доходи. Днес най-търсена е категорията С, тъй като тук шофьорите имат доста по-голямо поле за изява. Естествено е един от въпросите, който първо се дава да е свързан с цената на шофьорския курс категория Ц. обикновено тук цената е същата кат опри тези за любители шофьори или малко по-висока. Всичко зависи реално от качеството на полученото обучение, а също така и локацията за провеждането на самия курс. Интересно е това, че когато един шофьор любител има желание да придобие професионална квалификация то цената на курса става по-ниска поради това, че е намален хорариума от часове, които следва да бъдат преминати. За да можем да определим и конкретизираме точната за ц категория цена първо ще трябва да ви запознаем с основните правила и критерии за провеждането на този шофьорски курс.професионален шофьорски курс

Курса от категория С се прилага за моторни превозни средства над три тона и половина. Става въпрос за тежкотоварни автомобили като бусове, малки камиони, големи транспортни средства за превоз на товар и други. Изискванията към курсистите е да имат навършени 21 години , да са психически и физически здрави и да имат завършено основно образование и естествено категория В. Това с главните критерии, за да можете да пристъпите към обучението, което да ви даде право да управлявате моторно превозно средство от така наречената тежка категория. Има стандарти за да бъде приложено това шофьорско обучение. най-важният от тях е да се премине успешно психотест. Това е едно от условия, които за много курсисти се счита за излишно, но в крайна сметка законодателя го изисква като условие, че лицето зад волана на товарния автомобил разполага с реакциите, адекватно би се намесил при инцидент и осъзнава високата степен на отговорност, която носи. Така, че не е проста работа да бъдеш водач от категория Ц и не само цената, която се плаща за курса е определяща за качественото му провеждане. Отговаряте ли на критериите то можете да запишете курс. Всеки нов такъв започва през две седмици, което дава възможност да се съобразите с личното си време за да посещавате часовете. Имайте предвид, че шофьорските курсове са персонални. Това означава, ме няма как да упълномощите свой роднина или приятел, който вместо вас да присъства на курса. Затова присъствието е задължително.

Категория С се провежда в два основни модула и това, че се налага да платите по-висока цена е напълно естествено като се има предвид сериозността на самият шофьорски курс. Прави впечатление, че тук хорариума, предвиден за теоретичния материал е само 14 часа. Това се дължи на факта, че реално вече имате завършен курс В и вече сте се запознали обстойно със Закона за движение по пътищата, както и неговото прилагане. Тези четиринадесет часа, които са изискуеми за категория Ц акцентират върху превозното средство и неговите характеристики. Както знаете, когато започвате курс, то първото,с което трябва да се запознаете и устройството на мотора, лекия или тежкотоварния автомобил, за който се провежда самия курс. Именно поради това и тук са предвидени часове, които имат ролята да запознаят водача с техническите спецификации и характеристики на пътното транспортно средство. За някои тези часове са скучни, но имайте предвид, че е добре да им обърнете специално внимание, тъй като  е логично да знаете как да смените гума, какво означават сигналните светлини по таблото и други характерни за товарните автомобили индикации. Освен това върху този теоретичен материал ще се наложи да положите изпит. Той е във формата на тест и има изискване за неговото успешно преминаване да можете да вземете максимален брой точки. За успешен и положителен отговор имайте предвид ,че трябва да имате минимум наказателни точки т.е не повече от 9. Това ще ви даде право да получите шанса да преминете към теоретичното обучение, което е с хорариум 20 часа. Задължително имате полигон и градски условия, както между другото е и при останалите шофьорски курсове. Ролята на практическия модул е водачите да придобият увереност и да могат да се съобразят с по-големите габарити на превозното средство. В крайна сметка е важно да се овладеят техническите фигури, които се изпълняват и освен това да можете да се съобразявате и с по-малките участници в движението като леки автомобили и мотоциклети. За доста водачи е голям шок от лекия автомобил да се качат на тежкотоварен. Разликата наистина е огромна и това е първото, което трябва да могат да преодолеят. Веднъж осъзнали и приели новите габарити на превозното средство много лесно могат да се справят с неговото управление. След практическото обучение отново има изпит, който се провежда вкатегория Ц цена последователността полигон и маневри и след това в интензивна градска среда. Подберете автошколата и инструктора, които ще провеждат обучението по теория и практика не според цената( въпреки, че тя е важна), а съгласно качеството на обучение.  За голям процент от курсистите категорията С се превръща в професия, затова ако и вие имате намерение да се развивате професионално като водач на тежкотоварен автомобил е важно да заложите на сигурно  и добро обучение. Това ще гарантира, че наистина имате възможност да извършвате компетентно и професионално своята работа.

Все още има автошколи, които предлагат и много евтини курсове от Ц категория, но в крайна сметка не бива да се подвеждате по това, че цената е по-ниска, защото това е равносилно на нискокачествена услуга. А категорията  С е старта, който наистина трябва да е достатъчно сигурен и стабилен за да можете да развиете своя потенциал и способности. Много са възможностите за работа, ако имате придобита квалификационна степен Ц. няма строителна техника или такава, предназначена за употреба в селскостопанския сектор, при която да не са нужни знания и умения, които само с курс категория Ц ще можете да придобиете. Затова не гледайте цената, а опита и множеството обучени курсисти на инструктора.