Видове течни горива добивани от петрола

Знаете ли как се поизвеждат горивата? А знате ли, че от суровия петрол се добиват няколко различни видове горива, които намират приложение в нашето ежедневие.
За да ви познаем с тях, заедно със специалистите в търговията с течни горива от Дизелор подготвихме това кратко представяне :

Дизел

Както и при бензина и другите течни горива, нафтата също трябва да премине през рафиниране, за да е готова за употреба, като приблизително 12 галона дизел се произвеждат от всеки 42-литров барел суров нефт. Суровият материал се нагрява до температура 200 ° C – 350 ° C, след което се дестилира в дизел. Въпреки че нафтата като цяло е призната за по-ефективна от бензина и отделяща по-малко парникови газове, дизеловите автомобили имат проблеми със запалването в студено време. Освен това произвеждат повече вредни емисии.

Биодизелът

Това е растително масло, при което е отстранен глицерол – процес, който включва добавяне на метанол и луга. Това прави сместа по-малко вискозна и й придава допълнителна енергийна плътност. По този начин горивото става по-лесно за използване през цялата година, дори и през зимата. Важно е да се отбележи, че биодизелът замества нафтата, а не бензина.

Метанол

Известен също като метилов алкохол, тази безцветна и леснозапалима течност е най-простият алкохол. Ето защо процесът за превръщане на суровините в метанол е по-опростен, отколкото при етанола. Това прави потенциалните икономии на разходи доста привлекателни. Всяка биомаса може да бъде превърната в метанол за използване като гориво. Това включват природен газ и селскостопански отпадъци. Боклуците в депата с течение на времето отделят метан, който също може да бъде превърнат в метанол. Метанолът е токсичен. Той е част от състава на антифриза, разтворителите и препаратите за почистване на прозорци. Метанолът е основният компонент в течността за чистачки, която попада директно в атмосферата. Водачите на състезателни коли използват метанол от десетилетия, тъй като той има по-висок октан и по-ниска точка на възпламеняване от традиционния бензин, което го прави по-безопасен в случай на катастрофа. Различни тестове с течни горива показват, че метанолът може безопасно да се използва от превозни средства, които се движат с гориво E85. Но както и при етанола, съдържанието е проблем: водата в горивото може да причини корозия на частите, ако се използва грешен материал, като цинк или алуминий.

Бензин

Само 19 галона от всеки 42-литров барел суров петрол свършват като бензин. След извличане от земята суровият материал се превозва в рафинерия, където се загрява до температура над 350 ° С в камера под налягане и се дестилира в бензин. Въпреки това, преди да може да бъде продаден, този недовършен бензин трябва да бъде смесен с добавки, за да се повиши ниското му ниво на октан, да се постигне повишена ефективност и да се избегне увреждане на двигатели с предварително запалване – проблеми, които могат да причинят тежки повреди на автомобила. Въпреки че оловото е използвано като добавка в Съединените щати от 20-те години на миналия век до средата на 90-те години, то е забранено, поради причиняване на мозъчни увреждания. Повечето бензин, който в момента се продава, е смесен с ароматични вещества, етанол или някаква комбинация от двете, за да се повиши неговата октанова оценка. Употребата на ароматични вещества все още е спорна.

Етанол

Известен също като етилов алкохол, тази запалима безцветна течност се получава чрез ферментацията на захарите в определени растения. В САЩ огромна част от произведения етанол се произвежда от царевица. В Бразилия захарната тръстика е богатата и възобновяема суровина за този вид течни горива.

По-голямата част от бензина, който купуваме всеки ден, вече съдържа етанол – до 10 процента (E10). Добавянето на етанол към бензина увеличава октана, което повишава мощността и производителността на двигателя.

Етанолът може да се произвежда от различни растения, включително трева, царевични стъбла и листа, и някои сортове кактус. Етанолът, получен от тези източници, се нарича целулозен етанол. Това гориво може да бъде преработено и от природен газ.

Коя е най-добрата суровина? В идеалния случай тази, която е широко достъпна в определена област и може да бъде превърната в етанол в мащаба, необходим за задоволяване на потребителското търсене.

Етанолът има по-малко енергийно съдържание от други течни горива, но повишаването на ефективността на двигателя, в следствие на изгарянето му означава, че може да бъде по-икономичен за използване.

Водород

Най-често срещаният елемент на Земята, водородът (H2) се използва като транспортно гориво, когато се съдържа в електрохимичните клетки. На пазара има няколко типа превозни средства с горивни клетки, включително Mercedes F-Cell и новият Mirai на Toyota. Водородът се изпомпва в горивната клетка като газ, а когато се запали, той се комбинира с кислород, за да произвежда само вода и топлина с нулеви токсични емисии. Но водородът рядко се открива в чистото му състояние. През повечето време той вече е свързан с друга молекула (като вода, H2O). Необходима е енергия, за да се раздели тази връзка и в момента това е трудно да се балансира. Водородът изисква само 4-процентова смес с въздух, за да изгори, така че е лесно да се взриви и изгаря много бързо. Течовете обаче са проблем при съхранението му. И отнема много енергия, за да се компресира в енергийна плътност, подходяща за зареждане на автомобил. Превозните средства, работещи с водород, са много по-скъпи от тези, които се движат с други течни горива.

Природен газ

Метанът (CH4) е основният компонент на природния газ и често се намира в същите кладенци, които извеждат нефт. Метанът е проста молекула, която гори чисто и понастоящем има толкова голяма част от нея под земята, че нефтопробивачите намират за нерентабилно това, че се изгаря в атмосферата. Като гориво метанът в своята газова форма трябва да се компресира (CNG), за да се използва в превозни средства. CNG се използва най-вече в тежкотоварни или търговски превозни средства. Някои видове превозни средства, като товарни автомобили, използват втечнен природен газ (LNG), който се охлажда до -162 ° C.