Червено дизелово гориво за отопление и за земеделие

Червеният дизел беше специален вид гориво, който бе по-бюджетен от останалите типове гориво, поради различната си употреба и данъчно облагане. Той се използваше като дизелово гориво за отопление, за земеделие, както и за различни други промишлени и селскостопански цели. С неговата употреба до 1.01.2016 година трябваше да се внимава, тъй като бе незаконно да се използва червения дизел, за каквото и да е друго, освен по предназначение. В противен случай можеше да последват наказателни санкции. След 1.01.2016 година червения дизел вече се облага с акциз, цената му не е по-ниска и вече не се боядисва в червен цвят. Днес той е познат като дизел за отопление и земеделие.

Познатия на всички преди 4 години червен дизел не се различава от обикновената нафта, освен по това, че беше оцветен в червено. Целта бе да се отличава лесно от другите видове горива, но химичният му състав си е същият и е подходящ за употреба при дизелови моторни превозни средства, както и за отопление. Ако не сте запознати с този вид гориво в тази статия заедно с експертите в търговията с дизелово гориво за земеделие от Горрел ще ви запознаем с основните приложения на този вид дизел, за да сте сигурни, че го използвате правилно.

Превозни средства, които използват дизелово гориво за земеделие

Червеният дизел бе много по-евтин от другите горива, тъй като се облагаше с различни данъци и по-ниски акцизи от обикновения дизел. Това бе и причина много хора да се заблуждават, че могат да зареждат автомобила си с червен дизел. Употребата му бе ограничена до специфични приложения в селското стопанство, строителството и търговската индустрия. Червеното дизелово гориво, освен за земеделие, бе разрешено също и за отопление, но в миналото ако ви бяха хванали да го използвате за придвижване по обществени пътища, щяхте да отнесете тежки глоби и други наказателни санкции.

Приложение в селското стопанство и търговията

В земеделските стопанствата и строителните обекти червеният дизел се използваше за захранване на тежкотоварни машини и оборудване като кранове, комбайни, булдозери, генератори и други подобни.

Червено дизелово гориво за отопление

И не на последно място, червената нафта бе разрешена за използване като дизелово гориво за отопление. Обикновено се съхранява в специални резервоари, които се намират в частни имоти, и често там няма други източници на топлина. Това позволява на хората да отопляват домовете си възможно най-евтино и ефективно.

Кой може да се снабди с дизел за земеделие и отопление

Дизелът за земеделие обикновено се закупува от строителни фирми и земеделци. Всеки, който иска да се снабди с него, трябва да отговаря на определените от закона изисквания. Трябва също да сте сигурни, че компанията, от която го купувате, има право да го продава и е запозната с условията за използването му.