плуг

Качествената обработка на почвата се нуждае от здрави плугове

Плуговете са най-разпространения и използван прикачен инвентар, който намира приложени в земеделието. Не случайно го определят като верен помощник, извършващ първоначална обработка на почвата. Приложимостта на плуговете има съществен принос в селското стопанство, тъй като се отличава с ефективност и здравина. Без значение от вида на отглежданите култури както и мащабите на землищата необходимостта от качествен прикачен инвентар е налице. С MASS.bg – здрави плугове ще подпомогнат провеждането на агротехническите мероприятия и ще са основна причина за спестяване на време и пълен контрол върху разходите на теглещата машина.

Характеристики на здравите плугове

От MASS.bg представят здрави плугове, чиито технически характеристики наистина са повод за огромния интерес, който проявяват наши и чужди фермери, които обработват земеделска земя. MASS е бранд добре познат в сектора, а годините на пазара и повишения ръст на продажбите сочи, че клиентите разчитат на прикачния инвентар за задоволяване потребностите на почвата от качествена обработка. Предвид ролята на плуговете ще подчертаем, че има защо един от критериите, който поставят стопаните е в това да могат да разчитат на здравина и издръжливост на плуга.Олекотен Плуг

За безупречна работа и максимална удовлетвореност от MASS.bg гарантират на земеделските стопани:

  • Качество на обработката;
  • Ефективност и бързина при извършване на дълбоката оран;
  • Равни бразди и еднаквост на дълбочината, с която плуга преминава през земния слой;
  • Устойчивост от удар с камъни, дървета, дънери и други твърди предмети, които могат да се окажат сериозно препятствие за техниката;
  • Контрол върху разхода на гориво.

Разбира се, че има много голямо значение на какъв принцип ще заложите при избирането на здрави плугове. Като основен  прикачен инвентар, който е със задължителен характер за извършване на агротехнически мероприятия представяме едни от най-здравите решения, които MASS създава за вас. Гамата от продукти включва:

  • Навесен конвенционален плуг с хидравлична защита;
  • Олекотен плуг;
  • Навесен конвенционален плуг с пружинна защита;
  • Лозаро-овощарски плуг;
  • Плуг с хидравлично регулиране и други.