агро обработки

Роля на култиваторите в съвременните земеделски практики

В съвременното земеделие е немислимо развитие без текущите почвени обработки. Фермери и агрономи препоръчват доста методи за постигане на ефективни резултати, но основните с и остават дълбоката оран с плуг и използването на култиватори за разрохкване на горния слой. С оранта се обръща горния слой, а с култивирането в зависимост от това какви култури се отглеждат и на каква дълбочина се извършва разрохкването се постига правилна циркулация на въздуха и останалите хранителни елементи, които имат положително въздействие върху развитието на културите.  Обработките се извършват в зависимост от това какво е състоянието на почвата след, по време или преди сеитбата. Обикновено обръщането се извършва преди фината подготовка на почвата с култиваторите и последващото засяване. С плуга се извършва така наречената груба работа, а с култивирането се постигат разрохкването на почвата и нейното аериране.култиватори

С употребата на култиваторите се доказва, че почвата се насища с кислород и по този начин спомага за образуването на коренова система, когато да допринася за ефективното развитие на растението. Когато корена получава необходимото като кислород и напояване то безспорно това са основите параметри, които обуславят високите очаквани добиви. Не са нужни научни изследвания за да стигне до този извод. В процеса на развитие на земеделския сектор фермерите осъзнават, че с използването на култиватори не просто се обработва почвата, а с този инвентар могат да се извършват доста функции, като например разнасянето на препарати и пестициди за растителна защита, минерални торове и други.

Днес механичната почво обработка заема основно място в отглеждането на големи площи. Стопанството обикновено се обработва от една или две машини, които използват съответния прикачен инвентар. Заедно с плуговете за дълбока оран култиваторите са нареждат на челни позиции по приложимост и ефективност от тяхното използване. За да се намери идеалната техника са нужни опит и не малко усет. За стопаните на първо място стои качеството и стабилността на инвентара. Това гарантира дълголетие и надеждност.

Видове култиватори. Едни от най-разпространените на българския пазар са стърнищни култиватори, такива с вертикална  пружина и S-образен. Употребата им се обуславя от вида на отглежданите култури както  от отстраняването на плевелната растителност, преди тя да е започнала да влияе на добивите. Навременното използване на култивиращия инвентар води до добри земеделски практики и реални високи добиви. Стърнищните култиватори са едни от най-екосъобразните. При използването им се запазва влагата в почвата, намалява се растежа на плевелите,а освен това не се налага така нареченото палене на стърнищата, което оказва изключително пагубно влияние върху химичния състав и плодородието на почвата.