септична яма

Защо е важно редовното почистване на септичните ями?

Може би между 15 и 20 % са имотите у нас, които не са свързани с централна канализация предвид това, че населените места, където се намират няма изградена такава. Колкото и стресиращо да звучи това на практика не означава, че става въпрос на лоши условия на живот. Има редица варианти за осигуряване на отвеждане и съхраняване на отпадните води, които са ефективни и покриват основни стандарти на живот. Септичните ями са едни от най-широко разпространените съоръжения, които подпомагат ежедневието на стопани на имоти, които са в отдалечени райони или такива с трудна достъпност, при които няма физическата възможност за свързване към централната канализация. Въпросът е в това как се подхожда за поддръжката им и колко това струва на потребителите.

Как се извършва поддръжката на септична яма?

Сигурно сте попадали на наши публикации, в които сме излагали основните стъпки за изграждане на септични ями и спазването на ясни правила за подобряване ефективната им работа. Не е въпрос само да това да бъде качествено извършен процеса по изграждане, а и да бъде почиствана съобразно натовареността самото съоръжение.

Най-бързия, лесен и познат метод е чрез камион за почистване на септични ями цена, която е достъпна и приемлива. Прилагането на тази възможност е приемлива предвид факта, че е приложима при всякакви типов септични ями и освен това се оказва доста ефективна с оглед опазването на биологичния баланс и еко равновесие в имота.

Необходимо е да подчертаем в случая, че всъщност става въпрос за прилагане на услугата за региони и места, в които няма изградена централна канализация и отпадните води се събират в специално изградено съоръжение. Независимо от това какъв тип е вашата септична яма то е показателно, че когато се натоварва интензивно е важно да се извърши периодично почистване чрез:

 • Изпомпване на съдържанието на ямата;
 • Обезпаразитяване;
 • Извозване на съдържанието до места за отвеждане на каналните води за пречистване.

Според инфраструктурата на даден обект се вземат под внимание всички онези детайли, които имат пряко отношение към това да се създаде по-ефективна, удобна и сигурна мярка за поддръжка на съоръжението.

Пред какви предизвикателства са изправени стопаните на имоти без канализация?

почистванеТрудно е без връзка към централната канализация да се използват елементарни битови съоръжения, които се отнасят до почистването и поддръжката на хигиената в един имот. Няма как да не отбележим, че дневно едно домакинство при миене, къпане, пране и други дейности изхвърля между 500 и 850 литра отпадни води. Сами можете да се досетите, че в имоти без връзка с централна канализация значително се затруднява използването на елементарни битови уреди като пералня съдомиялна, бойлер.

Ето ви основен аргумент да изберете изграждане на септична яма, в която да се събират и съхраняват отпадните води. Според спецификата на съоръжението и бързината за напълване е необходимо да се вземат под внимание някои основни фактори, които имат отношение към поддържането на чистото. Именно извозването със специален камион на съдържанието ви гарантира:

 • Ефективна поддръжка на локалната канализация;
 • Безопасност;
 • Опазване на еко равновесието в имота ви;
 • Оптимална защита на почвата от замърсяване;
 • Без риск от разпространение на неприятни миризми.

Извозването с камион се извършва от професионален екип и цената за услугата зависи от редица фактори.

Как се определя тарифата при наемане на камион за почистване на септична яма?

Цената, която ще заплатите за поддръжката на отпадното съоръжение реално зависи от:

 • Количество канални води, които ще се извозят;
 • Колко курса ще направи камиона за да почисти напълно ямата;
 • Дали инсталацията ще бъде цялостно обслужена;
 • Ще се извърши ли дезинфекция;
 • Желаете ли да бъде направен анализ на водопровода и канализацията.

Разбира се всяка една допълнителна услуга ще оскъпи стойността, но все пак с оглед на това да се подсигурят перфектни условия за живот има причина да се възползвате от професионални услуги, които ще предложат разумни и гъвкави условия.