електронен водомер

Няколко съществени причини за смяна на водомер

Всеки има в дома си водомер. Някой от тях са наистина последен писък на технологиите и разполагат с опция за дистанционно отчитане. Други потребители пък все още разчитат на стария си водомер и неговата безупречна работа по отношение на отчитането на изразходваната от домакинството вода. Независимо от това с какъв водомер разполагате то е ясно, че в даден момент може да се наложи да потърсите специалист от София, който да извърши неговата подмяна. Тъй като водомерите са под контрола на ВиК дружеството монополист в София то логиката е да уведомите за конкретен проблем. подмяната всъщност не е извършва от дружеството, а от лицензирани фирми. Така, че всъщност можете да си спестите тревогите и неприятностите, които съпровождат смяната на един водомер в София.водомери

Причините, поради които можете да заявите подмяна са няколко на брой. Първата е свързана с моралното остаряване на водомера и спазването на препоръчителния срок за смяна на водомера. Обикновено максимално десет години се допуска експлоатацията на един водомер, но често срока се удължава поради преценка на техници, че измервателния уред работи в норма. Втората причина е неправилната работа и грешно отчитане на показанията на водомера. Това се получава при положение, че наистина има някаква механична повреда и водомера отчита по-малко или повече от реално разходваното количество вода. Въпреки, че това са редки случаи то както в София така и в останалата част на страната не са изключени.  Третата причина пък може да е модернизиране на системата и желание от страна на домакинството да постави нов водомер, който е с дистанционно отчитане. Без значение какви са вашите причини за търсене на специалисти в София водомери смяна то наистина следващата ви стъпка е да се позовете на опитни професионални екипи, които са лицензирани да извършват такива услуги.

Лицензираните ВиК фирми разполагат с опитни екипи, при които е определящо да се изясни причината за смяна на водомера. Опита на квалифицираните водопроводчици наистина е определяща и именно поради това да избегнете неприятности с демонтирането, създаването на протоколи, както монтажа и узаконяването на новия водомер определено са в основата на това да се предостави тази отговорност на фирма  с валиден лиценз. Има си строги правила за смяната на водомерите и то не само в София, а също така и в цялата страна. Като един много важен уред, който отчита водата, която домакинството  е консумирало водомера следва да е в изправност. При потенциални проблеми винаги се позовавайте на опитни екипи от специалисти, които да гарантират качествена смяна.