каско стандарт

Основни предимства на застраховката Булстрад Каско Стандарт

На българския пазар има не малко застрахователни компании, които успешно се грижат за своите клиенти и тяхното движимо и недвижимо имущество. Има обаче една от тях, която се отличава със своята дългогодишна история и хиляди водолеи клиенти, които в трудни моменти разчитат на бързо финансиране с оглед разрешаване на проблемите им. Булстрад е марка, която е добре позната на българските си клиенти. Компанията има зад гърба си над 55 годишна история и с над стоте вида застраховки успява да предостави на многобройните си клиенти онази опора, от която те се нуждаят при възникване на застрахователно събитие. Разбира се, най-популярни след застраховките, които се предлагат от Булстрад са тези, които касаят превозните средства. Традиционно компанията залага на най-изгодните оферти за задължителната застраховка Гражданска отговорност за отговорните водачи на моторни превозни средства както и придружаващата Зелена карта, която е необходима при излизане на автомобила извън пределите на страната.Автомобилна Катастрофа

Освен задължителното застраховане при автомобилите обект на днешната ни тема е Булстрад Каско Стандарт. Това  е доброволна полица, която клиентите сключват с цел превенция срещу природни бедствия, аварии и пътни инциденти, които биха увредили частично или напълно превозното средство. Каско стандарт се прилага за всички видове автомобили, независимо от тяхната товароносимост. Определянето на тази застраховка като стандартна иска да покаже, че се покриват конкретни рискове, които са базисни и това дава възможност на клиентите да се възползват от ниските тарифи на премията, която е платима по този вид полица. Ако колата е чисто нова и искате да се защитите дори от такива рискове, които са строго специфични  и почти няма вероятност от тяхното възникване то можете да преминете на едно друго ниво на застраховката Каско и тя да бъде с избираеми рискове, които да бъдат покрити. Допълнителните покрития повишават стойността на изплащането на съответната щета и е естествено при луксозни и скъпи автомобили собствениците да изискват подобни решения.

Застраховката Каско Стандарт обаче е доста приложима при стандартни условия, тъй като рисковете, които се покриват с тази полица касаят:

  • Природни бедствия – наводнение, мълния, срутване на земни пластове, паднали върху превозното средство клони, предмети и други, които увреждат неговата цялост;
  • Пожар, експлозия;
  • Пътен инцидент;
  • Натрупване на сняг и повреди от тежестта, включително и ледени блокове.
  • Злоумишлени действия от страна на трети лица, като пример за това са чупене на части от превозното средство, надраскване, увреждане на външния вид на МПС-то и други.
  • Кражба на превозното средство както и всяко друго противозаконно отнемане.
  • Умишлено взривяване или запалване.

Тъй като не сме застраховани от възникването на подобни щети е напълно естествено да се възползваме от предложението на Булстрад Каско Стандарт.